milenicinja.mk » Новости » Петиција за бесплатно кастрирање и стерилизирање

Петиција за бесплатно кастрирање и стерилизирање

Објавено: 22/фев/2018 во 20:38

Петиција за бесплатно кастрирање и стерилизирање
Оваа иницијатива е поднесена од страна на Граѓанска иницијатива Кане Корзо. Според оваа иницијатива се дава предлог извршната влас на Владата на Република Македонија да го разгледа проблемот и да овозможи субвенции за кастрација и стерилизација , односно да овозможи кучињата и мачињата да бидат бесплатно оперирани од страна на сите лиценцирани ветеринари на ниво на цела територија на Макеонија. 

Овој предлог со себе носи свои должности и обврски како што се: 

- Ветеринарот кој ќе ја преземе должноста на животното задолжително да го регистрира, да го фотографира пред и по операцијата, да направи спецификација и опис на животното, како и самата операција и да ја приложи во републичката база на податоци која треба да се изготви и свесно води од срана на владата преку своите институции. 

- Во исто време треба да се изврши бесплатна вакцинација, чипирање и издавање на ветеринарна книшка. 

- Базата на кастрирани и стерилизирани животни редовно да биде обновувана и онлајн достапна за секого. 

- Лиценцираните ветеринари да добиваат финансиска компензација за својот труд и потрошен материјал на месечно ниво од Владата и нејзините институции. 

Ова претставува крајната цел на сите нас како жители и хумани граѓани на Република Македонија, бидејќи сме свесни дека згрижувањето на животните во азили, стационери и транзитни центри немаат хуман услов и често се изложени на малтретирање, стрес, трауми и болести. 

Петицијата можете да ја потпишете тука

#ЗаБесплатнаСтерилизацијаКастрација 

#ЗаСубвенциониранаСтерилизацијаКастрација


Коментари

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено