milenicinja.mk » Раси на мачки » Персиска Мачка (Делумно Обоена)

Персиска мачка (Делумно обоена)

  • Категорија: Категорија 1 - (Егзотични и Персиски)
  • Други имиња: Colourpoint or Himalayan Persian Cat
  • Крзно: густо, дебело, без знаци на рунтавост, блескаво, со густ и долг набор на рамениците кој продолжува измеѓу предните нозе
  • Очи: големи, округли, светло сини
  • Други карактеристики: бојата на носето и шепите одговара на појаката боја на крзното
  • Грижа: напорно, темелно и секојдневно
  • Темперамент: кроток
  • Форум за Персиска мачка (Делумно обоена)

Општ опис

Првите вакви мачки биле добиени при размножување на персиска мачка со долго влакно со хималајскиот вид на сијамска мачка, од каде се добило и името хималајски вид како што го нарекуваат во Америка. Резултатот од парењето било мачка од персиски вид со долго влакно и со шара на крзното како на сијамската мачка.
Обоените делови, а тоа се лицето, нозете и опашката, се со еднаков интензитет на бојата и има голем контраст помеѓу овие обоени делови и бојата на крзното на останатиот дел од телото. Доколку на крзното постојат посветли нијанси од потемната боја тие треба да се на рамениците и слабината и би требало да ги надополнуваат јако обоените делови.
Лицето е покриено со потемната боја, освен брадата и пределот кај мустаќите. Овој обоен дел на лицето не би требало да е поголем и да се протега и на главата, иако кај мажјаците на пример тој дел е поголем отколку кај женките.
Малите мачиња се раѓаат бели и бушави, а темните делови се појавуваат по помалку од една недела.
Обиди да се пренесе шарата на сијамските мачки на персиската раса биле направени уште пред Втората светска војна, но мачињата не биле прифатени сѐ до 1957 во Калифорнија, и до 1984 кога биле официјално сместени во персиската раса од страна на Cat Fanciers’ Association. Од тогаш, па навамѕ, одледувачите се обидувале да ги добијат сите нијанси на ваквите двобојни хималајски мачиња.
Денес, овој вид на персиска мачка се смета дека е попопуларна и од сината периска мачка во категоријата мачки со долго влакно.

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено