milenicinja.mk » Раси на мачки » Персиска Мачка (Нијансирано Сива)

Персиска мачка (Нијансирано сива)

  • Категорија: Категорија 1 - (Егзотични и Персиски)
  • Други имиња: Shaded silver persian cat
  • Крзно: густо, дебело и свиленкасто
  • Очи: смарагдни или сино-зелени
  • Други карактеристики: носе во црвена боја како цигла исцртано одоколу со црна линија, шепите се црни или кафени
  • Грижа: многу напорно, темелно и секојдневно
  • Темперамент: кроток, но често пожива од другите вакви раси
  • Форум за Персиска мачка (Нијансирано сива)

Општ опис

Нијансирано сивата персиска мачка е резултат од парењто на чинчила со еднобојните мачки со долго влакно кое се практикувало со цел да се добијат мачки со подобрена големина и тип. Ваквата мачка е доста потемна од чинчилата. Основната боја на крзното во внатрешноста е чисто бела, а надворечниот слој е во црна боја (никогаш сина). Затемнувањето е од грбот до слабината, и малку поблаго на лицето и нозете. Горниот дел од опашката е исто така затемнета, но брадата, градите, стомакот и внатрешната страна на нозете и внатрешната страна на опашката се чисто бели. Потемната боја завзема третина од целото крзно. Усните се исцртани со црна боја. Нема ниакви знаци на кафени или кремасти шари кај ваквиот вид мачка со педигре. Во Америка, одгледувачите ги спарувале најдобртие видови персиски мачки (црните или сините) и потоа повторно ги вкрстувале за да ги добијат повторно карактеристиките на чинчилата. Нијансраната сиа персиска мачка била неизбежен вид кој се добивал во процесот, па така низ историјата ваквите нијансирани сиви и чинчила персиските мачиња во Америка биле добивани во исто легло.

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено