milenicinja.mk » Новости » ANZ на вработените им овозможува боледување за болниот миленик

ANZ на вработените им овозможува боледување за болниот миленик

Објавено: 22/Jan/2020 во 17:31

ANZ на вработените им овозможува боледување за болниот миленик
Љубителите на животни се воодушевени од новата одлука на банката ANZ од Нов Зеланд која им овозможува на своите вработени боледување доколку им се разболи нивниот домашен миленик. Сопственицие на домашен миленик можат да земат боледување исто како тоа што го прават родителите кога ќе се разболи нивното дете. 

Оваа банка не е единствена во светот и ваквиот начин на поттикнување лојалност е се по чест. Се надеваме дека еден ден ќе пристигне и во нашата земја. 

Некои вработени тврдат дека поради болест на миленикот можат да земат платено отсуство и по неколку недели. 

Би требало секој да може да го има овој бенефит на работното место. Ние се одлучивме на ваков чекор за да ја поттикнеме лијалноста кај нашите работници и да сфатат дека ние се грижиме за нивните најблиски – изјавил портпатолот на ANZ банката Соња Бел која нагласила дека работниците мора да бидат задоволни за да бидат продуктивни и мораат успешно да го балансираат својот приватен и работен живот. 

ANZ банка има околу 7.000 вработени а до сега боледување поради домашен миленик земале три работници. 

Оваа пракса е распространета и во Велика Британија каде се покажала како многу добра бидејќи претприемачите им овозможуваат на вработените да се грижат за своите членови во семејството. 

Работниците имаат прав на отсуство и кога ќе го набават својот домашен миленик за да може животното побргу да се прилагоди на новата средина во која ќе живее.


Коментари

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено