milenicinja.mk » Новости » Кучињата бараат редовна здравствена заштита

Кучињата бараат редовна здравствена заштита

Објавено: 01/Jan/2021 во 23:34

Кучињата бараат редовна здравствена заштита
Вакцинацијата на кучето против беснило е задолжителна по закон и мора да се направи еднап годишно, со исклучок за кучињата шро се водат на лов кои мораат да се вакцинираат два пати годишно. 

Вакцинацијата на кучето се врши пред се за да се заштити кучето од опасни блести, заради зајакнвање на отпорноста на дредени боести, да се спречи миленикот да ви пренесе некоја болест како што е лептоспироза која од кај животните може да се пренесе на луѓе, како и за ваша мир. 

Вакцинацијата против заразни болесто го чва и вашето здравје и здравјето на вашит миленик. Поголемиот дел од болестите се смртоносни и постои само еден начин тие да се спречат, а тоа е вакцинација.  

Време за вакцина 

Пости еден утврден распоред за вакцинација кој треба да се следи. Кога земате куче за во вашиот дом, проверете дали неки вакцни веќе се примени. 

Од 6 до 8 недели 
Задолжителни вакцини: параинфлуенца. 
Доброволни вакцини: Bordetella vronchiseptica (кучешко кашлање). 

Од 10 до 12 недели 
Задолжителни вакцини: DHPP 
Доброволни вакцни: лептоспироза, Bordetella, лајмска болест, корона вирус. 

Од 12 до 24 недели 
Задолжителни вакцини: беснило 

На секоја вакцна и претходи задолжително чистење од цревни паразити.


Коментари

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено