milenicinja.mk » Новости » Анима Мунди поднесе предлог за законски измени при заштита на животите

Анима Мунди поднесе предлог за законски измени при заштита на животите

Објавено: 24/Nov/2018 во 12:30

Анима Мунди поднесе предлог за законски измени при заштита на животите
Секојдневно сме сведоци на насилство врз животните и тешкиот живот кој го имаат кучињата скитници по улиците на сите градови во Македонија. Од таа причина, организацијата за заштита на животните Анима Мунди секојдневно реагира и апелира за хуман третман на животните. 

Најновата активност за која се залага организацијата е измена на Законот за заштита на животните. Поради тоа, тие изготвиле коментари и предлог закони за измена на постојаниот закон за заштита и благосостојба на животните со цел суштинско и квалитетно унапредување на законот за изнаоѓање трајно и хумано решение за проблемот со бездомните животни. Овие амандмани се изработени од нивното здружение и се поддржани во 11 македонски здруженија за заштита на животни. 

Овие предлози се меѓу себе поврзани, лесно применливи и прават една сеопфатна, правна целина. 

Предложените амандмани се: 

1. Регулирањето на одговорното сопствеништво и дефинирање забранети постапки затоа што неодговорното чување миленици (неконтролиран расплод/напуштање/немање никаква евиденција) се причинител број 1 за постоење на овој проблем. 

2. Јасна децидна забрана за евтаназија како механизам за справување со бездомната популација затоа што откако знаеме се применува и не донела резултат, го продлабочила проблемот, дала можност на надлежните (општините) наместо трајно решавање, само да симулираат привидно намалување фокусирајќи се на краткорочни ефекти (на пример, само за времетраење на сопствениот мандат), а потоа драстично продлабочување на проблемот. Рутинското убивање не само што не го решило проблемот, туку ги изложил/ги изложува граѓаните на опасност. Во овој контекст не само земји како Романија, Бугарија, Унгарија, туку и Македонија е пластичен пример и показател за неуспех кој се должи на континуирана примена на погрешни мерки и стратегии. 

3. Воведување нови законски одредби кои би овозможиле примената на законот да биде пофлексибилен, општините во недостиг на финансиски средства или инфраструктура или по процена на ефект да може да спроведуваат програма за намалување на бројката на бездомни животни во соработка со здруженија, ветеринарни станици, граѓаните (на пример, ваучер-систем или мобилни клиники што би опслужувале повеќе општини и сл.). Ова го сметаме за исклучително важно бидејќи досега Законот оневозможува сè друго, освен дејствување во рамките на стационари, што е скапо, непотребно, неодржливо. 

Со законот да се дозволи здруженијата за заштита на животните да стерилизираат бездомни животни. Од здружението потенцираат дека ова досега не им било дозволиво со закон, иако сакале само да помогнат, инспекциски служби вршеле проверка дали стерилизираат противправно бездомни животни бидејќи, како што велат, тие не биле надлежни. 

Бараат со законот да се дозволи соработка со меѓународни организации и нивно ангажирање во земјата со цел намалување на бројката на бездомни животни. Според здружението, ова е неопходно со цел во иднина повторно да не се пропуштаат шанси, како понудите за помош од најсилни меѓународни организации, „Ворлд вет“ и ЕНПА. 

4. Законско овластување на здруженијата за заштита на животни за спроведување одредени одредби на законот, вршење надзор, проверка на одговорното сопствеништво, т.е. измени од кои би произлегла можноста за наменски овластена служба за заштита на животните формирана од претставници на здруженијата за заштита на животни. Во моментот единствено надлежна да постапува во случаи на мачење, злоупотреба, занемарување, неодговорно сопствеништво и напуштање на животните во Република Македонија е ветеринарна инспекција при Агенцијата за храна и ветеринарство. Меѓутоа, ветеринарна инспекција има десетици други надлежности и не е специјализирана за заштита на животните. Како последица на тоа, сведоци сме на неодговорно сопствеништво, кое е основен причинител за постоење бездомни животни на улиците; нелегална купопродажба на животните, борби со кучиња, пред сè, во руралните средини, при што повеќе “неупотребливите“ единки најчесто завршуваат на улица, како и исклучително многубројни и екстремни случаи на насилство врз животните во Р. Македонија, кои без двоумење укажуваат на агресија и насилство во македонското општество – девијантни појави кои е неопходно да се превенираат или кои доколку се случат, неопходно е да бидат строго санкционирани. Таквите случаи се најчесто истражувани, откривани и пријавувани од здруженијата за заштита на животните. За жал, фактичката состојба укажува дека по нив не се постапува соодветно, т.е. дека иако здруженијата ги евидентираат и пријавуваат, случаите не добиваат адекватна правна завршница. 

Волнтерите од Анима Мунди се надеваа дека нивните предлози сериозно ќе се сфатат и ќе се земат во предвид со што ќе се реши проблемот со животните коj е во интерес на животните, но и на граѓаните на Република Македонија. 

Коментари

Најава


Немате корисничко име, регистрирајте се.
прашајте др. ветеринар
изгубено-најдено